Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
0978 bdff 500
Sponsored post
0173 a772 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viazapachsiana zapachsiana
4639 bfc1 500
Reposted fromsoftboi softboi viazapachsiana zapachsiana
6648 0109 500
0255 5a59 500
Reposted fromowca owca viazapachsiana zapachsiana

May 04 2018

3231 cf4a
jailbreak
Reposted fromkopytq kopytq viaiamnotarobot iamnotarobot

March 13 2018

Nie można jedną nogą iść do przodu, a drugą się cofać!
— wykłady
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viaplutonegzekucyjny plutonegzekucyjny

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaplutonegzekucyjny plutonegzekucyjny
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaiamnotarobot iamnotarobot
2531 f58b 500
ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, lata 40 i 90.
Reposted fromczinok czinok viaiamnotarobot iamnotarobot
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiamnotarobot iamnotarobot
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...