Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty

June 24 2015

Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc
— happysad "Nieprzygoda"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodEve BloodEve
Reposted frompanimruk panimruk viacontrolhp controlhp
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
7113 1815 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vianadziejawkawie nadziejawkawie
8001 a17b
Reposted frommisza misza viaruinyourday ruinyourday
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

June 17 2015

Dr. Hedheh og
Reposted fromdobry dobry viapannakies pannakies

June 14 2015

6619 95fe 500
26.
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana

June 10 2015

2736 eef7 500

transperceneige:

Carlos Pinto & SOBERANO III | lusitano stallion | © Laurent Vilbert

Reposted fromequineribbon equineribbon

mathewjohnblogs:

everyone: are you in school? Have you graduated? What are you doing with your degree? Where do you work? What do you plan on doing, long term? What’s your ideal career? How are you saving money? Are you still living at home? When are you moving out? Are you still single? Are you meeting anyone? What–

me:

image
Reposted fromequineribbon equineribbon
7013 ef59 500
Reposted fromequineribbon equineribbon viabirke birke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl