Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

1290 a07f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafrenulum frenulum
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viahepi hepi
Reposted fromgruetze gruetze viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien

June 16 2017

Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromlovvie lovvie viaplutonegzekucyjny plutonegzekucyjny

17horror:

When you realise that you have to grow up

Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7825 ba24
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacytaty cytaty
9820 d3a0
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viacytaty cytaty
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viacytaty cytaty
może i nie wszystko układa się jakbym chciała, nie jest łatwo i pewne rzeczy w tym roku zawalę.  ale znalazłam ramiona, które przepełniają mnie spokojem,
oczy, które rozumieją
i serce które kocha. 
nawet jeżeli moje życie na każdym innym polu okaże się porażką - jestem niesamowicie szczęśliwa. 
— xxx
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
Bezwładnie czekam aż miłość
Swoim impetem walnie o ziemię

Bezwładnie oczekuję aż ogrom szczęścia
Mnie sobą zaszczuje
Bezwładnie wiszę na sznurze
Pod samotnym wisielczym drzewem
— Mikromusic feat. Skubas - Bezwładnie
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl